Jovan RogićRadno mesto: Ambulanta za rehabilitaciju REHABILITY Subotica

Stručna sprema: Strukovni fizioterapeut

Telefon: 064 286 2000

Info

 

 

Međunarodne konferencije:

3.10.2014.- 4.10.2014. 2nd international focused and radial shock wave conference (Storz, Berlin, Germany)

 

Radionica:

07.12.2007. Workshop "Mulligan Concept" (VMA,Beograd) predavač: Peter van Dalen

 

Sertifikovani međunarodni kursevi

15.06.2008. Kinesio Taping Assotiation : Kinesiotaping Basic 1 course- 8 h (Novi Sad) predavač: Konstantinos Diamantopoulos

13.12.2008. - 14.12.2008. Kinesio Taping Assotiation : Kinesiotaping 1 & 2 course- 16 h (Beograd ) predavač: Konstantinos Diamantopoulos

31.01.2009. Thera-Band Academy Level 1.Band (KC Srbije,Beograd)

31.10.2009. Thera-Band Academy Level 2. Ball (KC Srbije,Beograd)

04.11.2011. - 6.11.2011. Cyriax: Modern Orthopaedic Medicine: Module Lumbar spine - 3 days (Beograd) predavač: Steven de Coninck Msc PT

17.03.2012.- 20.03.2012. The Mckenzie Institute International: Mechanical diagnosis and therapy, part A:Lumbar spine - 28h study post graduate programme (KZR" Dr M.Zotović", Beograd)

22.03.2012. - 25.0302012.The Mckenzie Institute International: Mechanical diagnosis and therapy, part B:Cervical and Thoracic spine - 28h study post graduate programme (KZR" Dr M. Zotović", Beograd)

10.11.2012. - 12.11.2012. Srpska Asocijacija za Hiropraktiku: Vratni deo kičme.Meke tehnike- 24h (Beograd) predavač: Prof.Dr. Andrej Čečenjin

20.06.2014.- 21.06.2014. Kinematic Taping Concept - Basics Module - KTO - 20 h (Beograd) predavač: John Langendoen Msc,Grad.OMT,Bcs

11.10.2014.- 12.10.2014. Kinematic Taping Concept - Advanced Module - KT1 (Sy Lower Quarter)  - 20 h (Beograd) predavač: John Langendoen Msc,Grad.OMT,Bcs

11.10.2014.- 12.10.2014. Kinematic Taping Concept - Advanced Module - KT1 (Sy Uper Quarter)  - 20 h (Beograd) predavač: John Langendoen Msc,Grad.OMT,Bcs

01.05.2015.-03.05.2015. Course on Myofascial Trigger Points and its Approuch by DRY NEEDLING : 3 days (INSTEMA,Beograd) redavač: Dr.Cesar Calvo

 

Domaći kurs I kategorije

29.05.2010.-30.05.2010. Velnes kao zdravstveni program - bazični nivo (VZŠSS, Beograd) predavač: Dr Vladimir Mijakišev

26.06.2010. Borba protiv intrahospitalnih infekcija (Subotica)

23.06.2010. Unapređenje komunikacije zdravstvenih radnika i osoba sa invaliditetom (SZRV, Novi Sad)

26.03.2011. Tehnika Manipulacije po metodi Masayuki Sayondi kod pacijenata sa Cervikalnim sindromom (DZ"Savski venac", Beograd)

12.12.2010. Znanjem protiv raka debelog creva (SZRV, Novi Sad)

05.06.2011. Gojaznost - pobedimo je znanjem (SZRV, Novi Sad)

11.06.2011. Primena alternativnih tehnika u prevenciji i lečenju (SZRV, Novi Sad)

21.09.2011. Protokol protetičke rehabilitacije osoba sa amputacijom noge (SB ROP, Beograd)

18.05.2013. Uloga sporta u rastu i razvoju dece (Zavod za sport i MS, Beograd)

04.06.2013. Vežbanje je lek (Zavod za sport i MS, Beograd)

07.06.2013. Fizička aktivnost i trening u izmenjenim uslovima spoljašnje sredine (Zavod za sport i MS, Beograd)

31.05.2014. Šok talas terapija-Shockwave  (DZ"Savski venac", Beograd)

04.10.2014. Rana rehabilitacija bolesnika nakon transplatacije organa (KC Srbije, Beograd)

08.11.2014. HILT-laser visokog intenziteta terapija izbora kod sportskih povreda (DZ"Savski venac", Beograd)

 

Simpozijum:

07.04.2012. Dijagnostika i tretman povreda skočnog zgloba  (KZR" Dr M.Zotović", Beograd)

01.06.2012. U susret olimpijskim igrama: Fizikalna terapija sportskih povreda (Zavod za sport i MS, Beograd)

08.06.2012. U susret Olimpijadi (Zavod za sport i MS, Beograd)

11.04.2014. Značaj psihologije u sportu (Zavod za sport i MS, Beograd)

 

 

Stručni sastanci:

22.04.2005. Povrede ramena, izazov u rehabilitaciji (KZR" Dr M.Zotović",Beograd)

07.12.2007. Dan o rehabilitaciji (VMA,Beograd)

03.10.2010. Morbus Bechcet - bolest puta svile - prikaz slučaja ( Novi Sad)

09.09.2011. Ishrana tokom trudnoće (SZRV, Novi Sad)

09.09.2011. Vežbe tokom trudnoće (SZRV, Novi Sad)

18.05.2013. Uloga sporta u rastu i razvoju dece (Udruženje za medicinu sporta, Beograd)