Kineziterapija

POKRET je ŽIVOT!!!

 

VAŠE ZDRAVLJE I ENERGIJA zavise od KRETANJA!!!

 

Zvaničan stav SZO je da je UMERENA FIZIČKA AKTIVNOST najbolji način da očuvate i poboljšate svoje zdravlje!

 

KINEZITERAPIJA je terapija POKRETOM!

 

KINEZITERAPIJA (grčke reči kinein – kretati se, kinezis – pokret) je oblast fizikalne terapije koja se bavi primenom pokreta u svrhe lečenja, a u cilju uspostavljanja optimalnog funkcionisanja delova i organizma u celini.
Kineziterapija kao deo fizikalne terapije predstavlja jedan od najvažnijh aspekata medicinske rehabilitacije. Ona se bavi primenom sistematizovanih pokreta pojedinih delova tela ili celog tela u vidu vežbi radi očuvanja, uspostavljanja, razvijanja i zamene funkcija lokomotornog aparata, kao i organa i sistema koji su u funkcionalnoj vezi sa lokomocijom.

Cilj kineziterapije je maksimalno iskorišćavanje svih potencijala tretiranog pacijenta sa akcentom na optimalni mogoći oporavak oštećene funkcije lokomotornog aparata.

 

Kineziterapija obuhvata aktivne i pasivne vežbe.

Aktivne vežbe se dele na:
- aktivne potpomognute
- aktivne nepotpomognute
- aktivne vežbe sa otporom.
Ona se primenjuje u gotovo svim medicinskim specijalnostima kod brojnih patoloških stanja, ali i preventivno.

Apsolutnih kontraindikacija praktično nema, a relativne su malobrojne.

U izvođenju jednog pokreta učestvuje više anatomskih struktura:
- koštani sistem
- zglobovi
- mišići
- periferni nervni sistem
- centralni nervni sistem
Još veći značaj kineziterapija dobija upravo zbog toga što pokret dovodi do angažovanja i ostalih organskih sistema : kardiovaskularnog, respiratornog, endokrinog idr.

Zato je danas kineziterapija obavezni deo rehabilitacije ne samo kod bolesti i povreda koštano-zglobnog sistema (lokomotornog aparata), već i kod bolesti srca i krvnih sudova, bolesti disajnih organa, nefroloških, neuroloških i drugih bolesnika.

Tissot, 1981.godine piše: Pokret po svom delovanju zamenjuje svako terapeutsko sredstvo, dok ostala medikamentozna sredstva ne mogu zameniti pokret”.

 

KINEZITERAPIJA MORA BITI STRUČNO VOĐENA I DOZIRANA!

 

Sprovodi je strukovni/viši fizioterapeut. Doziranje kineziterapije zahteva poznavanje opšteg stanja organizma (kardiovaskuarni sistem, respiratorni sistem , nervni sistem, psihička spremnost i motivacija, zanimanje pacijenta,da li se nekada bavio sportom…).

 

Terapijski efekti kineziterapije su:
- povećanje mišićne snage i elastičnosti
- povećanje obima pokretljivosti u zglobovima
- poboljšanje funkcije kardiovaskularnog sistema, disajnih organa, nervnog sistema i organa za varenje
- poboljšanje cirkulacije i ubrzanje lokalnog metabolizma i procesa oporavka organizma u celini
- stvaranje pravilne šeme pokreta i motoričke aktivnosti

 

Oblici kineziterapije koje sprovodimo su:
- edukacija zaštitnih položaja i pokreta
- vežbe disanja
- vežbe relaksacije
- kineziterapija za cervikalni sindrom
- kineziterapija za lumbalni sindrom
- kineziterapija kod perifernih artroza (gonartroza, koksartroza, artroza sitnih zglobova šaka)
- kineziterapija posle preloma kosti,sportskih i drugih povreda (saniranje kontraktura)
- vežbe za osteoporozu
- korektivna gimnastika (predstavlja skup fizičkih vežbi doziranih po intenzitetu, vrsti i trajanju, koje se mogu primenjivati preventivno kod dece koja imaju predispozicije za nastanak nekog od posturalnih deformiteta ili terapijski ako oni već postoje)
- vežbe za skoliozu i kifozu
- vežbe za korekciju ravnih stopala