Kinematic Taping

Kinematic Taping

 

            Kinematic Taping®  tehnika lepljena elastične lepljive bandaže, u skladu sa zapadnim principima sportske fizioterapije/ medicine i ortopedske manipulativne fizioterapije. Nastala je 2006 od strane John Longedoen-a i vrlo brzo postala veoma popularna tehnika tejpinga u sportu.

          Najbolja podrška i obezbeđenje mišića i zglobova. Metoda koja se bazira na manipulaciji i mobilizaciji, i koja produžava efekte tih tehnika. Neinvanzivna, bezbolna i primenljiva na svima.

 

         Taping sledi osnovne principe kineziologije (nauka o pokretu) te olakšava slobodnu pokretljivost tela.Pružajući podršku mišićima i prateći pokrete tela taping pomaže telu da se samo izleči.
U terapiji se koristi specijalna traka koja po svojim karakteristikama (težina, debljina, elastičnost) je vrlo slična samoj koži.Traka ne sadrži nikakva farmakološka sredstva na sebi.Lepak koji je na njoj je hipoalergijski a sama traka maksimalno dopušta disanje kože.Vodootporna je te se pacijenti mogu slobodno tuširati dok je traka aplikovana.

          Nosi se 3-5 dana i potom se u potpunosti skida sa kože.Zbog svih ovih karakteristika trake taping se može neograničeno koristiti bez ikakvih štetnih posledica.
          Taping se koristi za lečenje mišića, nerava i organa u okviru fizikalne terapije ali se takođe može primenjivati i za poboljšavanje rezultata kod sportista.Primena u sportu je uvek najpopularnija pa često možete videti tenisere, bicikliste, plivače izlepljene trakama u boji koje im pomažu u bržem oporavku između napora kao i u saniranju povreda. Primena u sportu je samo deo metode jer 75% primene je u okviru fizikalne terapije i na pacijentima koji imaju neka obolenja.
Osnovno dejstvo trake je da se na mestu na koje je aplikovana, ubrzava protok telesnih tečnosti (limfe i krvi) te se tretirani deo bolje ishranjuje,smanjuje se iritacija na receptore u koži, povećava se lokalno temperatura kože.Traka deluje sa svakim pokretom praveći male nabore na koži pa je segment koji tretiramo praktično 24 sata pod terapijom.

Različitim tehnikama aplikacije trake mogu se postići sledeći efekti:

• Podrška mišićima
• Poboljšanje kontrakcije oslabljenih mišića
• Smanjenje zamora mišića
• Smanjenje prekomernog istezanja i prekomerne kontrakcije mišića
• Smanjenje grčeva i mogućih povreda mišića
• Povećanje obima pokreta
• Otklanjanje bola
• Otklanjanje zastoja krvi i limfe - poboljšavanje cirkulacije
• Smanjenje upale
• Smanjenje preosetljivosti i bola u koži i mišićima
• Smanjenje iritacije receptora za dodir i bol– smanjenje bola
• Korigovanje problema zglobova
• Korigovanje problema limfne drenaže
• Korigovanje funkcionalnih problema
• Smanjenje ožiljaka i sprečavanje formiranja keloida

Ovo su okvirne mogućnosti primene traka.Svakom pacijentu se pristupa individualno i tehnika aplikacije se prilagođava njegovom problemu.U našoj ambulanti terapija trakama je uklopljena u terapijski protokol sa ostalim terapijskim procedurama.Najčešće se primenjuje kada pacijenti ne dolaze svakodnevno na terapije pa između dolazaka nose taping.U zavisnosti od lokalizacije i problema moguća je i istovremena terapija trakama i ostalim oblicima fizikalne terapije.Trake ne limitiraju pokrete već naprotiv one ga podržavaju pa je poželjno vežbati i sprovoditi metode kineziterapije dok su trake aplikovane.

Trakama je moguće tretirati veoma širok spektar obolenja, te ukoliko ste zainteresovani za rešenje vašeg problema možete nas kontaktirati radi detaljnih informacija.Terapiju mogu sprovoditi samo specijalno obučeni fizioterapeuti i lekari.