Septebar 2012

  • Lumbalna i cervikalna trakcija

    TRAKCIJA je BEZBOLNA tehnika lečenja kojom se primenom strogo dozirane (u intenzitetu i trajanju) mehaničke sile može povećavati distanca između tela pršljenova i izvršiti oslobadjanje priklještenog nerva duž kičmenog stuba (npr. kod išijasa).